Beleid ten aanzien van privacy en gegevensbescherming

Inzet voor gegevensbescherming en privacy

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL voldoet aan alle EU- en nationale wettelijke regelgeving die van toepassing is op het gebied van gegevensbescherming, privacy en gegevensveiligheid.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL implementeert een systeem voor de bescherming van persoonsgegevens en een systeem voor gegevensbeveiliging ter naleving van de betreffende regelgeving en als blijk van de institutionele verantwoordelijkheid van het bedrijf voor de bescherming van gegevens en gegevensbeveiliging. In dit kader worden alle benodigde technische en organisatorische maatregelen getroffen, beide ter naleving van de algemene wettelijke regelgeving ten aanzien van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en ter naleving van de specifieke wettelijke regelgeving ten aanzien van de Algemene verordening gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Voor verdere uitleg of informatie of uitoefening van uw rechten op dit gebied, neemt u contact op met het Bureau voor gegevensbescherming van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL via e-mail dataprotection@tradecorp.rovensa.com

Definities

«Persoonsgegevens»

Persoonsgegevens zijn gegevens die verwijzen naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die met name via een ID direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Persoonlijke ID’s zijn onder andere een naam, een nummer van een identiteitsbewijs, plaatsgegevens, ID’s via elektronische middelen of een of meerdere specifieke elementen voor identificatie van fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale aard van die natuurlijke persoon.

«Verwerking van persoonsgegevens»

Verwerking betekent een bewerking of een aantal bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op een aantal persoonsgegevens op geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde wijze, zoals gegevensverzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, ophaling, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door overdracht, verspreiding of enige andere vormen van onthulling, deling, beperking, verwijdering of vernietiging.

«Cookies»

Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die als relevant worden beschouwd en die de apparaten die worden gebruikt voor toegang (computers, mobiele telefoons of draagbare mobiele apparaten) downloaden via de browser wanneer een klant of gebruiker een website bezoekt.

Entiteit die verantwoordelijk is voor gegevensverwerking

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, met hoofdkantoor in de Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain), met bedrijfs-BTW-nummer: A-46715413, ingeschreven in de Kamer van koophandel in Madrid onder nummer: 18655; blad: M-324710; pagina: 90, hierna genoemd TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, is de verantwoordelijke voor de websites www.tradecorp.com.es en voor de geautomatiseerde applicaties die hierna kanalen of applicaties worden genoemd, waardoor gebruikers, ontvangers van diensten of klanten toegang op afstand hebben tot diensten en producten in de agrobusiness, die op deze wijze worden aangeboden, op de markt worden gebracht of worden geleverd.

Het gebruik van kanalen of applicaties door een gebruiker, ontvanger van diensten of klant kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen waarvan de bescherming, privacy en veiligheid door TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL als de verantwoordelijke entiteit voor deze verwerking, conform de voorwaarden van dit beleid ten aanzien van privacy en gegevensbescherming is.

Contactgegevens gegevensverwerkingsverantwoordelijke

Wilt u contact opnemen met het Bureau voor gegevensbescherming vanTRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, dan kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@tradecorp.rovensa.com met vermelding van het onderwerp van uw verzoek, een e-mailadres, telefoonnummer of mailingadres.

 

Voor alle overige zaken kunt u de volgende algemene contactgegevens gebruiken van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL:

– Postadres: Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain).

– E-mail: benelux@tradecorp.rovensa.com

– Algemeen telefoonnummer: +34 913 273 200

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL verwerkt de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de openbaarmaking van informatie en de werking van de kanalen op basis van het gebruik hiervan door gebruikers, ontvangers van diensten of klanten. Dit kunnen gegevens zijn die zijn verstrekt door gebruikers of ontvangers van diensten voor de registratie van verzoeken of verkrijging van informatie, of de gegevens die zijn verstrekt door klanten voor een abonnement op dergelijke kanalen of de gegevens die zijn verkregen door het gebruik van de diensten die door TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL via deze kanalen worden verzorgd, zoals toegang, raadpleging, instructies, transacties en andere registraties in verband met hun gebruik.

Voor met name het gebruik of de activering van bepaalde kanaalfuncties kan de verwerking van een aantal directe of indirecte persoonlijke ID’s nodig zijn, zoals naam, adres, contactgegevens, apparaatadressen of geografische locatie, mits de betreffende gebruikers, ontvangers van diensten of gebruikers/klanten hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor dergelijk gebruik.

Gebruikers, ontvangers van diensten of klanten worden in alle gevallen altijd op de hoogte gesteld over de behoefte aan toegang tot dergelijke gegevens voor het gebruik van de functies van de betreffende kanalen.

De persoonsgegevens die door TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL worden verzameld, worden elektronisch verwerkt, in bepaalde gevallen automatisch, bijvoorbeeld bestandsverwerking of profieldefinitie, en in het kader van het beheer van pre-contractuele, contractuele of post-contractuele relaties met gebruikers, ontvangers van diensten of klanten, conform de geldende nationale en EU-regelgeving.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De categorieën of soorten persoonsgegevens van gebruikers, ontvangers van diensten of klanten die worden verwerkt zijn: naam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, land, vaste telefoonnummer, mobiele nummer, e-mail, BSN of nummer van identiteitsbewijs (niet verplicht).

Juridische beginselen

Alle gegevensverwerkingsprocessen voldoen aan de fundamentele juridische beginselen in het kader van gegevens- en privacybescherming, met name met betrekking tot de circulatie van gegevens, hun wettigheid, betrouwbaarheid, doorzichtigheid, doel, minimalisatie, behoud, nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid. TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL is bereidt blijk te geven van zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de betrokkene of iedere derde die een legitiem belang heeft in deze zaak.

Legitieme gronden

Alle gegevensverwerkingsprocessen worden op legitieme gronden uitgevoerd door TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, in het bijzonder hetzij omdat de betrokkene zijn/haar toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden, of omdat de verwerking als noodzakelijk wordt beschouwd voor de uitvoering van een contract waarin de betrokkene partij is, of hetzij vanwege pre-contractuele redenen op verzoek van de betrokkene, of omdat de verwerking nodig is voor naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking moet voldoen of omdat verwerking nodig is voor de legitieme belangen van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL of van derden.

Doel van de verwerking

Alle persoonsgegevens die worden verwerkt binnen de kanalen van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL zijn uitsluitend bedoeld voor de verstrekking van informatie aan gebruikers, het beheer van de persoonsgegevens van ontvangers van diensten die nodig worden geacht voor relatie- of communicatiebeheer, alsook voor de verstrekking van diensten die door klanten worden gecontracteerd en, in het algemeen, het beheer van de pre-contractuele, contractuele of post-contractuele relaties met gebruikers of klanten.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om statistische redenen, openbaarmaking van gegevens of promoties, alsook voor commerciële of marketingactiviteiten, in het bijzonder voor de promotie van nieuwe functies of nieuwe producten en diensten via directe communicatie, hetzij door correspondentie, e-mail, berichten of telefoongesprekken of enige andere elektronische communicatiedienst.

Mits de voorafgaande gegevens en de bemachtiging van de uitdrukkelijke toestemming voor deze doeleinden altijd worden verzekerd, kunnen gebruikers en klanten op ieder moment hun recht op bezwaar uitoefenen op het gebruik van hun persoonsgegevens voor andere doeleinden die contractueel relatiebeheer extrapoleren, namelijk voor marketing, voor verzending van berichtgevingen of voor opname in lijsten of informatiediensten en dienen, voor dit doel, een geschreven verzoek te richten aan het Bureau voor gegevensbescherming van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, conform de onderstaande procedures.

Gegevensopslagtermijnen

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen voor de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor de verzameling of verwerking van de gegevens plaatsvindt en voor naleving van alle toepasselijke wettelijke regelgeving voor opslag.

Gebruik van cookies

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL kan van twee brede categorieën cookies gebruikmaken: cookies voor online websites en cookies voor directe elektronische communicatiekanalen en in beide categorieën kunnen ze door gebruikers of klanten worden uitgeschakeld.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL gebruikt cookies op zijn websites ter verbetering van het gebruik en het browsen voor gebruikers en klanten, waarbij enerzijds de snelheid en de responsen worden verbeterd en anderzijds niet steeds dezelfde gegevens hoeven te worden ingevoerd.

Door het gebruik van cookies kunnen websites de apparaten van gebruikers en klanten herkennen bij volgende bezoeken aan de sites en in bepaalde gevallen is het ook vereist voor hun werking.

De cookies die door TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL worden gebruikt in al zijn kanalen verzamelen geen persoonsgegevens waardoor gebruikers of klanten kunnen worden geïdentificeerd en behouden alleen de algemene gegevens, zoals bijvoorbeeld de vorm of geografische locatie van waar toegang plaatsvindt en de manier waarop zij de kanalen gebruiken. De cookies slaan alleen gegevens op in verband met de voorkeuren van gebruikers en klanten en leggen geen persoonlijke ID’s vast.

Gebruikers, ontvangers van diensten en klanten kunnen op ieder moment, via de computertoepassing die ze gebruiken om op het internet te browsen (‘browser’), besluiten om te worden geïnformeerd over de ontvangst van cookies en zij kunnen ook hun toegang tot hun systeem blokkeren.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL kan, afhankelijk van de bedoeling en waar van toepassing, drie verschillende soorten cookies gebruiken, conform de volgende specificaties:

(i) essentiële cookies – sommige cookies zijn essentieel voor toegang tot specifieke gebieden van online kanalen, waardoor browsen en het gebruik van applicaties, zoals toegang tot beveiligde gebieden van de sites, kunnen worden toegestaan via gebruikersregistratie – diensten die dit vereisen kunnen niet worden geleverd zonder deze cookies;

(ii) functionele cookies – met functionele cookies kunnen browservoorkeuren van gebruikers worden onthouden, waardoor er niet bij ieder bezoek telkens opnieuw hoeft te worden geconfigureerd of aangepast;

(iii) analytische cookies – deze cookies worden gebruikt om te analyseren hoe gebruikers websites gebruiken, waarbij artikelen en diensten worden gemarkeerd die interessant kunnen zijn voor gebruikers, de siteprestatie wordt gemonitord en de populairste pagina’s en de effectiefste manier om pagina’s te koppelen worden geïdentificeerd of om te bepalen hoe sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen – deze cookies worden alleen gebruikt voor het maken en analyseren van statistieken waarbij nooit op personen terug te voeren gegevens worden verzameld.

Voor deze doeleinden kan TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL gebruikers of klanten een hoogwaardige ervaring bieden door informatie te personaliseren en problemen te identificeren en verhelpen die tijdens hun gebruik kunnen ontstaan.

Er zijn twee soorten cookies wat betreft het soort geldigheid:

(i) permanente cookies – zijn cookies die worden opgeslagen op apparaten die worden gebruikt voor toegang tot kanalen (computers, mobiele telefoons, etc.) op het niveau van de computertoepassing gebruikt voor browsen op het internet (‘browser’) en worden gebruikt wanneer gebruikers of klanten een kanaal opnieuw bezoeken – in het algemeen worden ze gebruikt voor direct browsen op basis van de interesses van de gebruikers of klanten, waardoor TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL een beter op de persoon toegespitste dienst kan bieden;

(ii) sessie cookies – dit zijn tijdelijke cookies die worden gegenereerd en zijn alleen actief tot het einde van de sessie omdat de volgende keer dat klanten/gebruikers hun browser openen, de cookies niet meer worden opgeslagen – met de verkregen informatie kunnen sessies worden beheerd, problemen geïdentificeerd en een betere browse-ervaring worden geboden.

Gebruikers en klanten kunnen op ieder moment enkele of alle cookies uitschakelen – hiervoor volgen ze de instructies van de softwaretoepassingen op de computer die worden gebruikt voor browsen op het internet (‘browsers’). Uitschakeling van cookies kan echter wel leiden tot het verlies van toegang tot bepaalde functies van de sites.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL kan, met betrekking tot directe elektronische communicatiekanalen, ook cookies gebruiken bij het openen van de verschillende verzonden elektronische communicaties, zoals nieuwsbrieven en e-mails, voor statistische doeleinden waarbij wordt doorgegeven of dergelijke communicaties zijn geopend en het klikken op verschillende koppelingen of advertenties binnen die communicaties wordt bijgehouden.

Binnen deze categorie cookies hebben gebruikers en klanten ook altijd de mogelijkheid om verzending van elektronische communicaties uit te schakelen via de specifieke optie in de voettekst van de communicatie.

Communicatie van gegevens aan andere entiteiten

Bij de openbaarmaking van informatie of levering van diensten door TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL aan zijn gebruikers of klanten via de kanalen kan ook gebruikgemaakt worden van de diensten van derden als onderaannemers, waaronder ook entiteiten die hun hoofdkantoor buiten de Europese Unie hebben, voor de levering van bepaalde diensten waarbij deze derden mogelijk toegang hebben tot de persoonsgegevens van gebruikers of klanten.

In deze gevallen, en waar nodig, maakt TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL alleen gebruik van onderaannemers die afdoende garanties bieden voor de uitvoering van afdoende technische en organisatorische maatregelen en wel zodanig dat de gegevensverwerking plaatsvindt volgens de vereisten van de toepasselijke normen. Dergelijke garanties worden geformaliseerd in een contract dat wordt getekend door TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL en elk van deze derden.

Gegevensontvangers

Met uitzondering voor de naleving van wettelijke verplichtingen, vindt er in geen geval communicatie plaats van de persoonsgegevens van gebruikers, ontvangers van diensten of klanten aan derden die niet zijn gecontracteerd of geen legitieme ontvangers zijn, waarbij ook geldt dat geen enkele vorm van communicatie wordt uitgevoerd voor andere redenen dan die hierboven worden genoemd.

Internationale gegevensoverdracht

Overdrachten van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zullen slechts worden uitgevoerd in het kader van de naleving van wettelijke of gegarandeerde verplichtingen conform de hierop van toepassing zijnde EU- en nationale regelgeving.

Veiligheidsmaatregelen

Met in achtneming van de allernieuwste technieken, de kosten voor toepassing en de aard, het bereik, de context en redenen voor verwerking, alsook de risico’s, van waarschijnlijkheid en van verschillende niveaus, voor gebruikers of klanten, passen TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL en al zijn onderaannemers de gepaste technische en organisatorische maatregelen toe om een veiligheidsniveau te garanderen dat zich verhoudt met het risico.

Om dit te bereiken, wordt een aantal veiligheidsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, verlies, misbruik, wijziging, verwerking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Gebruikers, ontvangers van diensten of klanten zijn als enigen verantwoordelijk voor het geheimhouden van hun toegangscodes, niet delen hiervan met derden en in het geval van de computertoepassingen gebruikt voor toegang tot de kanalen, het onderhouden en veilig houden van deze toepassingen en opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen die de fabrikanten en/of operators aanbevelen, met name met betrekking tot de installatie en update van de benodigde veiligheidstoepassingen, waaronder antivirusprogramma’s.

In het kader van de behoefte aan het uitbesteden van diensten aan derden die toegang kunnen hebben tot de persoonsgegevens van gebruikers of klanten, zijn de onderaannemers van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL verplicht veiligheidsmaatregelen te nemen en protocols in te stellen op het organisatorische niveau en de benodigde technische functies te implementeren ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens, alsook ter voorkoming van ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging van persoonsgegevens.

Uitoefening van rechten door betrokkenen van persoonsgegevens

Als de betrokkenen van persoonsgegevens mogen gebruikers en klanten van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL op ieder moment hun rechten uitoefenen met betrekking tot de bescherming van hun gegevens en privacy, met name het recht op toegang, correctie, verwijdering, meeneembaarheid, beperking of bezwaar tegen verwerking, dit onder de voorwaarden en beperkingen die in de toepasselijke normen zijn opgenomen.

Alle verzoeken tot uitoefening van rechten met betrekking tot gegevensbescherming en privacy moeten door de betrokkene schriftelijk worden gericht aan het Bureau voor gegevensbescherming volgens de procedure en de contactgegevens die hieronder worden vermeld.

Klachten of suggesties en melding van incidenten

Gebruikers en klanten van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL hebben het recht een klacht in te dienen en kunnen dat doen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Gebruikers en klanten van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL kunnen hun suggesties ook indienen via e-mail bij het Bureau voor gegevensbescherming.

Melding van incidenten

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL heeft een systeem ingevoerd voor beheer van incidenten op het gebied van gegevensbescherming, privacy en gegevensveiligheid.

Gebruikers en klanten die voorvallen willen melden van welke aard dan ook op het gebied van schending van persoonsgegevens waardoor, onbedoeld of onrechtmatig, ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang van en tot persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die zijn overgedragen, opgeslagen of op andere wijze zijn verwerkt, kunnen contact opnemen met het Bureau voor gegevensbescherming of de algemene contactgegevens gebruiken van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL zoals die hierboven zijn beschreven.

Wijziging van het Privacybeleid

Om dit beleid ten aanzien van privacy en gegevensbescherming actueel te houden, te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren, kan TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL op ieder moment wijzigingen aan het beleid aanbrengen die het bedrijf van toepassing of nodig acht en waardoor de publicatie hiervan in de verschillende kanalen wordt gewaarborgd ten einde gebruikers en klanten doorzichtigheid en informatie te garanderen.

Uitdrukkelijke toestemming en aanvaarding

De voorwaarden van het beleid ten aanzien van privacy en gegevensbescherming vormen een aanvulling op de voorwaarden met betrekking tot de persoonsgegevens die in de Algemene voorwaarden van de kanalen van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL zijn opgenomen.

De vrije, specifieke en geïnformeerde openbaarmaking van persoonsgegevens door de betrokkene impliceert de kennis en aanvaarding van de voorwaarden in dit beleid, waarbij vanuit wordt gegaan dat door het gebruik van de kanalen of door openbaarmaking van hun persoonsgegevens, gebruikers, ontvangers van diensten en klanten uitdrukkelijk hun toestemming geven voor de verwerking van deze gegevens conform de betreffende regels vastgelegd in elk van de betreffende kanalen of verzamelingsmiddelen.

Bureau voor gegevensbescherming

Voor de uitoefening van hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, of voor andere zaken die verband houden met gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging, kunnen gebruikers, ontvangers van diensten en klanten van TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL via e-mail contact opnemen met het Bureau voor gegevensbescherming dataprotection@tradecorp.rovensa.com, met beschrijving van de reden van het verzoek en vermelding van een e-mailadres, telefoonnummer voor contact of een mailingadres voor beantwoording.