Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  Dit is het moment van efficiënte FOSFAAT-bladvoeding!

  Wist je dat Fosfor of fosfaat (P) één van de belangrijkste voedingsstoffen is voor gewassen (na Stikstof)? En hoewel het slechts 0,2% van de droge stof opbrengst van de plant uitmaakt, heeft P een grote invloed op de wortelontwikkeling, en op de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit van de oogst.

  Waarom is fosfor een moeilijke meststof  om toe te passen?

  Fosfor is misschien wel het moeilijkste hoofdelement om mee te werken in de hele landbouwcyclus. Dit komt omdat fosfor een zeer reactieve voedingsstof is, vooral in de bodem gaat het bindingen aan met andere bodemcelementen. In het algemeen is slechts 0,05% van de fosfor in de bodem beschikbaar voor de plant.

  Waarom is er slechts zo weinig Fosfor in de bodem beschikbaar voor de plant?

  Elke keer dat er een P-meststof wordt toegepast, treedt er in de bodem een fenomeen op dat ‘Fosforfixatie’ wordt genoemd. Bij bodemtoepassing heeft fosfor een wisselwerking met andere bodemcomponenten, met name calcium, ijzer en aluminium. Van 70 tot 90% van de fosfor dat op de bodem wordt aangebracht, wordt kort na aanbrengen geïmmobiliseerd. In alkalische bodems is de typische reactie de vorming van calciumfosfaat (Ca₃(PO₄)₂), dit is hetzelfde mineraal dat wordt aangetroffen in botten en tanden – dus duidelijk niet erg oplosbaar – en in zure bodems vindt de P-fixatie vaak plaats via de vorming van Aluminiumfosfaat (Al₃PO₄) en ferrofosfaat (Fe₃PO₄). Dit betekent dat alle bodems risico lopen op fosforfixatie.

  Fosforfixatie in de bodem of hoe geld te verliezen: hoe beïnvloedt fixatie de werkingsefficiëntie van meststoffen?

  Wortels kunnen enkel opgeloste meststoffen opnemen, en de hierboven genoemde onoplosbare vormen van P zijn dus niet beschikbaar voor de plant! Dit betekent dat fosforhoudende meststoffen die op de bodem worden aangebracht, een zeer lage efficiëntie hebben, soms minder dan 10%. Dit wil zeggen dat van elke 100kg toegepaste P minder dan 10% in de plant terechtkomt. In reële termen is bijvoorbeeld diammoniumfosfaat (DAP) 46% P2O5, dus 1 ton bevat 460 eenheden of 460 kg P2O5. In een bodem met een theoretische efficiëntie van 15% zullen waarschijnlijk op korte termijn slechts 69 eenheden P2O5 beschikbaar zijn voor het gewas… en dit jaar zal de teler bijna € 1000 /ton hebben betaald voor deze DAP.

  Laten we de plant voeden, niet de bodem!

  Net als Stikstof (N), leent Fosfor (P) zich ook voor een verhoogde gebruiksefficiëntie bij bladtoepassing. De efficiëntie van het gebruik van fosformeststoffen was bijvoorbeeld gemiddeld slechts 8% wanneer P werd uitgestrooid en door de bodem werd opgenomen, dit nam toe tot 16% als P ofwel gemengd was met ammoniak of naast het zaad werd aangebracht bij zaai in wintertarwe.

  Hoe kan ik een hoger rendement uit fosformest halen?

  Wanneer de Return on Investment (ROI) van fosfortoepassing wordt bekeken, met name onder het huidige hoge prijsscenario, is er veel ruimte voor verbetering, en dit is waar bladtoepassingen van P een duidelijk voordeel hebben!

  Figure 1. Effect of Phosphorus application in wheat yield. Phosphorus was applied at planting at different basal dosages, with and without foliar P application applied at BBCH 22 (tillering) and BBCH 45 (booting) (P units from the trial converted to P2O5). *Calculated with standard dose of 400 L tankmix volume.

  In het bovenstaande onderzoek in tarwe (Figuur 1) werden verschillende toepassingen van fosformest vergeleken met en zonder blad-P-toepassingen. In het experiment was duidelijk te zien dat het combineren van een P-bemesting via de bodem met P-bemesting  via blad dezelfde of zelfs verbeterde opbrengst gaf in vergelijking met de volgende hogere behandeling van alleen de fosforgift via de bodem. Bij de bladbehandelingen was er een duidelijke besparing van ongeveer 20 kg P2O5 per ha met behoud of zelfs verhoging van de opbrengst2.

  Figure 2. Application of various foliar Phosphorus solutions in Winter Wheat that had received an optimum basal Phosphorus application at planting of NPK 18-46-0 at 100 kg /ha (P and K units as P2O5 and K2O respectively). The Tradecorp products Armonika or Phostrade Mg-Zn were applied at BBCH 23 – 24 (mid-tillering) as foliar applications with herbicides.

  Het is interessant op te merken dat er de afgelopen twee decennia door onderzoeksbureaus weinig onderzoek is gepubliceerd in Europa over bladtoepassingen van fosfor en dat het zeker een onderwerp is dat meer aandacht vereist.

  Tradecorp heeft, dankzij zijn voortdurende R&D-inspanningen, talrijke interne studies uitgevoerd en deze bevestigen de eerdere observaties. Deze recente proef uit 2021, uitgevoerd in Duitsland, vergelijkt drie verschillende Tradecorp-producten die een hoog gehalte P bevatten en werden toegepast als bladtoepassingen. Alle drie de producten voegen minder dan 2 blad-eenheden P2O5 per ha toe, maar gaven positieve resultaten die de opbrengst met 500 – 800 kg/ha verhoogden. Uitgaande van de prijs van januari 2022 van 260 €/ton tarwe leverde dit een stijging van de brutowinst per ha op van € 130 – 208 €.

  De productkenmerken kunnen als volgt worden samengevat:

  • Phostrade Mg-Zn: sterk geconcentreerde en goed opneembare fosfor (P), kalium (K) energieverhogende meststof met Magnesium (Mg) & Zink (Zn)
  • ArmoniKa: vloeibare PK meststof op basis van fosfor (P) in fosfaatvorm en Kalium (K), beide hoog geconcentreerd en volledig oplosbaar in water.

  Over het geheel genomen laten al deze onderzoeken er geen twijfel over bestaan ​​dat er een winstgevende positie is in het gebruik van bladfosfor als aanvulling op basis P-bemestingstoepassingen. Door de basis P-toepassingen te optimaliseren, vaak door een verlaging van de toegepaste P met een verlaging in percentage  toegepaste P, en vervolgens een deel van deze bespaarde  P later in de cyclus toe te passen als bladtoepassing, kunnen de opbrengsten worden behouden of zelfs worden verhoogd, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit niet in het gedrang komt.

  We kennen al vele jaren de voordelen die aanvullende bladvoedingen hebben op onze gewassen. Maar een deel van deze kennis is naar de achtergrond verdreven vanwege de focus op nieuwe en trendy agronomische onderwerpen. Als het gaat om het optimaliseren van methoden, is Tradecorp er om u te helpen deze gewasprestaties te behouden.

  De meststofprijzen blijven, net als alle andere inputkosten voor telers stijgen, en deze kosten zijn nu hoger dan ooit. . Logistieke problemen en problemen met de continuïteit van de bevoorrading nemen ook toe tot niveaus die in decennia ongezien zijn. Door bodem- en bladtoepassingen te integreren als kernaspecten van een agronomisch programma kan echter meer flexibiliteit en veerkracht aan het programma worden toegevoegd om in te kunnen spelen op deze situatie en kan erin deze uitdagende tijden ook kosten worden bespaard.

  Het is absoluut noodzakelijk om alle mogelijke voordelen uit elke druppel P te halen, of het nu via de bodem of het blad is. Blad fosfor-producten, zoals de producten die beschikbaar zijn in de Tradecorp-portfolio, zijn nu meer dan ooit essentieel bij het optimaliseren en balanceren van agronomische behoeften versus kosten en versus uiteindelijke winstgevendheid om de ROI te maximaliseren. De missie van Tradecorp is om telers duurzame oplossingen te bieden voor hun agronomische behoeften, en in deze moeilijke tijden is een focus op rendement via bladvoeding gerechtvaardigd.

  Laten we dit werk samen doen!

  Weten waar u het product kunt vinden? Vul het formulier in!

   U bent:

   Boer/TelerAdviseurDistributeurOverig

   Naam / Bedrijf

   Email

   Telefoon

   Stad

   Type gewas?

   AkkerbouwVeehouderijFruitTuinbouw

   Bedrijfsgrootte in ha?

   0-55-1010-30groter dan 30

   Hoe kunnen wij u helpen?

   Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en accepteer deze

   Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com