Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2

  Global Compact

  » Certificering » Global Compact

  Global-Compact_EN_news-179x178Tradecorp neemt sinds januari 2012 deel aan het Global Compact van de Verenigde Naties. Dit betekent dat we onze bedrijfsvoering en activiteiten in lijn brengen met 10 universeel geaccepteerde principes op het gebied van arbeids- en mensenrechten, het milieu en anticorruptie.

  De 10 principes van het Global Compact

  De 10 principes van het Global Compact die Tradecorp respecteert en in acht neemt, zijn:

  human rights

  Mensenrechten

  1. Bedrijven moeten de internationaal uitgeroepen mensenrechten ondersteunen en respecteren; en

                         2. zich niet medeschuldig maken aan schending ervan.

  Labour rights

  Arbeidsrechten

   3. Bedrijven dienen de arbeidsrechten te ondersteunen, te weten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht van collectieve onderhandeling;

                          4. de eliminatie van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;

                          5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en

                          6. de eliminatie van discriminatie ten aanzien van werkgelegenheid en beroepsuitoefening.

  environment

  Het milieu

  7. Bedrijven moeten een voorzorgsbenadering van milieuproblemen ondersteunen;

  8. stappen nemen ter bevordering van meer milieuverantwoordelijkheid; en

                          9. de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologie aanmoedigen.

  anticorruption

  Anticorruptie

  10. Bedrijven dienen te strijden tegen alle vormen van corruptie, inclusief afpersing en omkoping.

  In naleving van de Global Compact-principes voert Tradecorp niet alleen de volgens deze principes verplichte activiteiten uit, maar zijn er ook beleidslijnen ontwikkeld met betrekking tot het bestuur van het bedrijf op wereldniveau. Hieronder vallen een Gedragscode, een Protocol Verantwoordelijk Inkopen en een Anticorruptieprotocol.

  Meer formatie over het Global Compact bij Tradecorp:

  Meer informatie over het Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/