Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

    Naam (verplicht)

    E-mail (verplicht)

    Bericht


    Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

    Contacts

    Tradecorp Benelux

    map_1 map_2

    Strategie

    » Over Ons » Strategie

    De strategie van Tradecorp is gebaseerd op een reeks eigenschappen die ons maken tot het bedrijf dat we nu zijn en dat we beogen te worden: een referentiebedrijf voor kwaliteit en professionaliteit in de plantenvoedingssector.

    Innovatie

    tradecorp

    Bij Tradecorp zijn we ons bewust van de noodzaak om een meer productieve, ecologische en duurzame landbouw te stimuleren. Onze innovaties richten zich dan ook op oplossingen die onze klanten in staat stellen meer te produceren met minder, de efficiëntie te verhogen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en, tot slot, met hun investeringen en inspanningen een hogere opbrengst te behalen.

    Ons R&D-team werkt nauw samen met onze klanten. We mogen met trots zeggen dat we naar onze klanten luisteren en hen maatwerkoplossingen bieden die voldoen aan hun specifieke behoeften.

    Maximale kwaliteit en efficiëntie

    manos suelo

    Ons werk is erop gericht de klanten tevreden te stellen. Daarom ontwikkelen en vervaardigen wij efficiënte kwaliteitsproducten voor de landbouwer en bieden bovendien een optimale service, die begint met de evaluatie van de behoeften van de klant en eindigt met het behalen van succesvolle resultaten. Sinds 2005 maken we gebruik van een Geïntegreerd Kwaliteits- en Milieumanagementsysteem dat ISO 9001- en ISO 14001-gecertificeerd is.

    Professionaliteit

    tradecorp

    Een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van Tradecorp is het team. De technische en lokale teams bestaan in totaal uit meer dan tweehonderd professionals uit verschillende landen en culturen, die in hun regio aan zowel landbouwers als distributeurs dezelfde professionele en persoonlijke service op maat bieden.

    Duurzaamheid

    Barley seedlings

    We hechten veel waarde aan het respecteren van de arbeids- en mensenrechten, het behoud van de natuur en het duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen.

     

    • Tot onze hoogste prioriteiten behoort naleving van de REACH-verordening.
    • We respecteren en stimuleren de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.
    • Ons milieumanagement is ISO 14001:2004-gecertificeerd.
    • Veel van onze hoofdproducten zijn geschikt voor de biologische landbouw.
    • Wij zijn lid van A.P. om onze betrokkenheid bij het milieu en goede landbouwpraktijken te tonen.