Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  Tradecorp’s inzet voor de nieuwe Verordening (EU) 2019/1009

  Op 16 juli wordt met de nieuwe Verordening (EU) 2019/1009 – de verordening betreffende meststoffen of Fertlisising Products Regulation (FPR) – de Europese markt officieel geopend voor gerecycleerde en organische materialen voor bemestingsdoeleinden en vooral voor biostimulanten.

  Terwijl biostimulanten voorheen werden beschouwd als onderdeel van gewasbeschermingsmiddelen, erkent deze nieuwe verordening het bewezen potentieel van biostimulanten om ook de groei en opbrengst van gewassen te ondersteunen door een duidelijke functionele afbakening te creëren tussen deze categorie en die specifiek voor gewasbescherming. Voor het eerst zullen alle EU-lidstaten dezelfde officiële definitie van biostimulanten voor landbouwdoeleinden hanteren, wat een belangrijke doorbraak betekent voor elk bedrijf dat in deze sector actief is.

  Wij prijzen hiervoor het harde werk en de samenwerking van de European Biostimulants Industry Council (EBIC), waarvan Tradecorp een stichtend lid is, met het gemeenschappelijke doel om plantaardige biostimulanten in de verordening op te nemen, ondanks een uitdagend politiek landschap.

  Tradecorp International beschouwt dit als een grote stap voorwaarts in de duurzame landbouw en de transformatie van de landbouwsector, en als een belangrijke mijlpaal voor Europa om een voortrekkersrol te spelen in de sector en als referentie te fungeren voor de rest van de wereld op het vlak van landbouwregelgeving. Volgens EBIC melden de meeste marktanalisten dat de Europese markt voor biostimulanten goed is voor ongeveer de helft van de wereldmarkt, gedreven door onder andere een drang naar efficiëntie, de vraag van consumenten naar producten met een verminderde milieu-impact en de mogelijkheid voor biostimulanten om zich te richten op specifieke agronomische behoeften.

  Bij Tradecorp steunen we de nieuwe EU-verordening voor meststoffen omdat we vastbesloten zijn een actieve rol te spelen in het leiden van de transformatie van de industrie en het versterken van de circulaire economie en duurzame landbouw, afgestemd op de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de EU Green Deal en de Farm to Fork Strategy“, verklaarde José Alfredo García, Chief Operating Officer, Bionutrition bij Rovensa. “Wij zetten ons in voor al onze stakeholders door een groter gebruik van gerecycleerde materialen te bevorderen en afval en afhankelijkheid van geïmporteerde voedingsstoffen te verminderen, en deze nieuwe verordening helpt ons daarbij“.

  Tradecorp is sinds de oprichting in Spanje in 1985 met succes actief geweest in Europa. In de jaren die sindsdien zijn verstreken, heeft het bedrijf telers voorzien van hoogwaardige en efficiënte producten om hun succes te garanderen en hun opbrengst te optimaliseren. Dankzij deze nieuwe verordening zal Tradecorp haar innovatieve producten sneller in heel Europa kunnen verspreiden en op meer markten kunnen afzetten waar biostimulanten onder de vorige regelgeving niet waren toegestaan. FPR waarborgt ook de veiligheid en kwaliteit van alle producten op de markt, aangezien nieuwe producten moeten voldoen aan milieu- en veiligheidsvoorschriften. Dit geeft de telers meer zekerheid en gemoedsrust dat de biostimulanten die zij gebruiken, doeltreffend zijn en veilig kunnen worden gebruikt voor hun gewassen.

  Door innovatie in de sector te bevorderen, kunnen we samen de uitdagingen aangaan waarmee onze wereld vandaag en in de toekomst wordt geconfronteerd. Als leider in biostimulatie en lid van de EBIC (European Biostimulants Industry Council) is Tradecorp verheugd over de invoering van de verordening en is het optimistisch dat deze de biostimulantenindustrie zal helpen om de komende jaren tot bloei te komen, wat ons allen ten goede zal komen.