Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  Een goede start voor een optimale graanopbrengst!

  Het nieuwe graanseizoen is van start. Belangrijk voor een goede start is de beginontwikkeling van de granen. De wortelontwikkeling is hierbij dan ook van fundamenteel belang.  

  Als we spreken over de wortelontwikkeling kijken we naar de bodem en zoeken we naar manieren om deze zo goed en efficiënt mogelijk te gebruiken. Door een goed ontwikkeld wortelsysteem kunnen granen meer reserves aanleggen om moeilijke winters te overbruggen.

  De combinatie van Humifirst en Ruter AA gaat deze beginontwikkeling stimuleren door: 

  • Ontwikkeling van wortels en wortel haren 
  • Verhoging van de opname en efficiëntie van voedingsstoffen 
  • Efficiënt anti-stress effect bij ongunstige klimatologische situaties, en de sleutel stadia van het gewas. 
  • Extra ondersteuning voor planten met fytotechnische stress (voor- & na opkomst herbiciden) 

  Deze toepassing zorg dus voor een betere en gelijkmatigere start van uw graangewas met minder herbicidestress en een betere winterresistentie. Dat heeft uiteindelijk positieve gevolgen voor een meeropbrengst. 

  Tradecorp raadt aan om 5L/Ha Humifirst + 5L/Ha Ruter AA in combinatie met de vooropkomst of met de vroege naopkomst herbicide bespuiting toe te passen 

  Humifirst bevat humus- et fulvozuren (EM062.E)  

  Ruter AA bevat aminozuren, alsook N, P, K, Fe (EDDHA), Mn (EDTA), Zn (EDTA), Mo