Een goede start voor een optimale graanopbrengst!

Het nieuwe graanseizoen is van start. Belangrijk voor een goede start is de beginontwikkeling van de granen. De wortelontwikkeling is hierbij dan ook van fundamenteel belang.   Als we spreken over de wortelontwikkeling kijken we naar de bodem en zoeken we naar manieren om deze zo goed en efficiënt mogelijk te gebruiken. Door een goed ontwikkeld wortelsysteem kunnen granen meer reserves aanleggen om moeilijke winters […]