Online veiligheidsinformatiebladen van Tradecorp: eenvoudig inzichtelijk door Quick-SDS

De REACH-verordening vraagt van organisaties dat ze de communicatie met alle belanghebbenden in de waardeketen versterken (klanten en leveranciers). Dit houdt onder andere in dat ze de zogeheten Veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets – SDS) ter beschikking van alle klanten moeten stellen.