Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » News » Corporate news » Tradecorp, volledig conform REACH

  Tradecorp, volledig conform REACH

  Tradecorp heeft al het nodige ondernomen om aan de drie door REACH vastgestelde deadlines te voldoen. Vanaf 31 mei, de laatste deadline die is vastgesteld onder de regulering, zijn al onze stoffen geregistreerd en is Tradecorp volledig conform REACH. Tradecorp tijdig 30 stoffen geregistreerd en is in zeven gevallen de leidende registrant. de leidende inschrijver van zeven hiervan.

  Over de REACH-verordening

  REACH-verordening (Verordening 1907/2006 inzake registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) werd in december 2006 gepubliceerd en werd in juni 2007 van kracht. REACH heeft een tweeledig doel:

  • Aan de ene kant een aantal Europese richtlijnen en verordeningen vervangen door een geharmoniseerd systeem voor de hele Europese Unie
  • Aan de andere kant, de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu door een betere controle en grotere kennis van chemische stoffen.

  De in de REACH-verordening gespecificeerde deadlines

  REACH-verordening bestond uit drie deadlines:

  • 30 november 2010: Deadline voor stoffen van meer dan 1.000 ton per jaar; of meer dan 100 ton per jaar als deze erg giftig zijn voor in het water levende organismen; of meer dan 1 ton per jaar in het geval van stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig zijn voor de voortplanting.
  • 31 mei 2013: Deadline voor stoffen bij 100-1.000 ton per jaar.
  • 31 mei 2018: Laatst deadline voor registratie, met betrekking tot stoffen met een tonnage tussen 1-100 ton/jaar.