Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  Biostimulation 360º: een nieuw biostimulatie-concept om abiotische stress doeltreffend tegen te gaan!

  Tradecorp heeft onlangs Biostimulation 360º geïntroduceerd, een nieuw concept om de juiste aanpak te promoten met betrekking tot verschillende soorten abiotische stress.

  De campagne Biostimulation 360º omvat een aantal trainingsactivititeiten om een efficiënt gebruik van biostimulanten te bevorderen en de juiste behandeling van gewassen aan te moedigen, waarbij het hele scala aan biostimulatiebehoeften van het gewas aan bod komt, van de wortel tot de vrucht.

  In de loop van een tweejarige kalender behandelt de campagne verschillende soorten abiotische stress, zoals; gewassenbeheerstress, groeistress en ongunstige klimaatomstandigheden (hete en koude temperaturen, droogte of verzilting). Het richt zich ook op een gedetailleerde uitleg van belangrijke zaken met betrekking tot biostimulatie, zoals het prime-effect en precisie biostimulatie, een nieuw concept over de levering van gerichte, specifieke oplossingen.

  De informatie en aanbevelingen die tijdens de campagne worden gegeven zijn het resultaat van diepgaand onderzoek uitgevoerd door Tradecorp in samenwerking met gerenommeerde instellingen, zoals Queen’s University van Belfast (VK), Polytechnische universiteit van Madrid (Spanje) en de Agrarische en milieu faculteit van de Universiteit van Milaan (Italië), tezamen met het veldwerk dat in de loop van de laatste 15 jaar is uitgevoerd en waarvan de resultaten de belangrijke rol aangeven die biostimulanten spelen in de ontwikkeling van het gewas gedurende de gehele cyclus, van het zaaien in het veld totdat het uitgroeit tot een winstgevend gewas.

  De campagne richt zich op landbouwers, agrarische experts en technici van het distributiekanaal.

  Waarom Biostimulation 360º?

  De campagne Biostimulation 360º behandelt verschillende soorten abiotische stress en biedt specifieke oplossingen met betrekking tot de biostimulatiebehoeften van het gewas, van zaaien tot oogsten en van de wortel tot de vrucht.

  Vandaag is Biostimulation 360º een realiteit dankzij het diepgaande en uitputtende onderzoek in biostimulatie dat Tradecorp in de afgelopen tien jaar heeft uitgevoerd,” zei Carlos Repiso, R&D-coördinator Biostimulanten bij Tradecorp. “Door diepgaand onderzoek van biostimulanten en hun werking op verschillende gewassen in het veld, kan Tradecorp een precieze toepassing van biostimulanten en het beste technische advies formuleren, waardoor landbouwers hun  rendement op investeringen kunnen maximaliseren,” voegde Repiso toe.

  De campagne Biostimulation 360º is gericht op het in de praktijk brengen van al deze kennis en antwoord geven op de vele vragen die landbouwers en gewastechnici normaal stellen met betrekking tot biostimulanten,” zei José Nolasco, directeur Strategie en innovatie bij Tradecorp. “Met dit initiatief blijft Tradecorp zich inzetten om landbouwers te voorzien van de juiste kennis en ervaring op het gebied van abiotisch stressbeheer om het beste uit hun gewassen te halen,” voegde Nolasco toe.

  Oplossingen voor 360º biostimulatie

  Tradecorp werkt met 3 brede categorieën innovatieve oplossingen ten aanzien van biostimulatie:

  1. Oplossingen op basis van zeewierextracten uit Ascophyllum nodosum: De Phylgreen-categorie bestaat uit specifieke oplossingen voor ieder ontwikkelingsstadium van de plant en voor verschillende soorten abiotische stress. Het ‘prime-effect’ hiervan biedt de mogelijkheid te anticiperen op en voorkomen van de negatieve werking van stress, zoals is uitgewezen in verscheidene wetenschappelijke tests bij erkende universiteiten en onderzoeksinstellingen.
  2. Oplossingen op basis van aminozuren: Deze categorie, met onder andere producten zoals Delfan Plus, wordt specifiek aanbevolen voor de bestrijding van stress tijdens, of direct na, de toepassing ervan op het gewas vanwege zijn genezende werking. De doeltreffendheid van deze categorie is aangetoond in meer dan 140 studies die onder alle verschillende stressomstandigheden zijn uitgevoerd
  3. Oplossingen op basis van humuszuren: Meer dan 130 studies wereldwijd hebben de doeltreffendheid aangetoond van producten zoals Humifirst en Humifirst WG op verscheidene gewassen door de niveaus van water en voedingsstoffen waarover een plant beschikt in stressvolle omstandigheden te verhogen.

  Bekijk onze video “Biostimulation 360”