Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht

Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com


Contacts

Tradecorp Benelux

» Nieuws

VOORJAARSBEMESTING IN GEVAAR

MESTSTOFFEN ZIJN NIET ALLEEN DUUR, MAAR SCHAARS

Gezien de hoge prijzen van meststoffen en de beperkte beschikbaarheid ervan, vooral van stikstof, maken landbouwers zich zorgen over een gebrek aan voedingsstoffen en als gevolg daarvan een daling van de uiteindelijke kwaliteit en opbrengst.

Als gevolg van beschikbaarheidsproblemen en prijsstijgingen zal de hoeveelheid stikstof die in het voorjaar zou worden gebruikt, niet aan de gewassen kunnen worden toegediend! (Ureum 805 €/T, vloeibare stikstof 612 €/T – Bron: Terre et Net 15.01.2022)

IS UW STIKSTOF VERLOREN GEGAAN DOOR HEVIGE WINTERREGENS?

Aan het einde van de winter, en vooral dit jaar, is het zeer belangrijk om de nog beschikbare hoeveelheid minerale stikstof te gebruiken,  die nog beschikbaar is en verdeeld zit over de verschillende bodemlagen (0-30, 30-60, 60-90) in de vorm van nitraat (NO3-) en ammonium (NH4+).

Zware regenbuien veroorzaken de uitspoeling van een deel van de nitraatstikstof (NO3-) uit de bodem.

Humifirst

Onze oplossing: HUMIFIRST

Integreer Humifirst aan het einde van de winter in uw bemestingsschema’s. De juiste partner om de efficiëntie van mestoffen en de  opname van de in de bodem aanwezige voedingsstoffen te verhogen!

HUMIFIRST: BEWEZEN RESULTATEN

 

VERLIES VAN STIKSTOF DOOR UITSPOELING VOORKOMEN

Stikstofuitspoeling is een ernstig milieu- en economisch probleem en is nauw verbonden met de hoeveelheid regen die valt. Toevoeging van Humifirst aan de bodem vermindert zeer effectief het verlies van stikstof door uitspoeling. Een dosis van 25l/ha is al voldoende om de uitspoeling te verminderen, zoals te zien is in de grafiek.

Als we nitraatuitspoeling in klei- en zandgronden met of zonder humuszuren vergelijken, is het verschil aanzienlijk. Humifirst vermindert N-verliezen met 80-90%, afhankelijk van de bodem.

Met Humifirst heeft de teler de mogelijkheid om milieuvriendelijk te produceren, kosten te besparen bij de stikstofbemesting en de beschikbaarheid van stikstof voor de plant te verbeteren.

DE OPNAME VAN VOEDINGSSTOFFEN IN DE BODEM STIMULEREN

Breng Humifirst na de winter aan om:

  • Verbetert de wortelontwikkeling, groei en dichtheid van de haarwortels
  • Verhoogt de opname van voedingstoffen, vooral stikstof
  • Stimuleert de gewasgroei en uiteindelijke opbrengst

Tradecorp aanbevelingen: