Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » News » Product news » Humifirst: meer dan 15 jaar bewezen resultaat bij de start van de aardappelteelt!

  Humifirst: meer dan 15 jaar bewezen resultaat bij de start van de aardappelteelt!

  Het aardappelseizoen staat voor de deur. Naar verwachting worden op korte termijn de aardappelen gepoot. De bodemtemperatuur is op dit moment nog aan de koude kant. Dit is een beperkende factor voor onder andere de fosfaatbeschikbaarheid in de belangrijke beginfase van de teelt. Ondanks de vorstperiode in februari merk ik dat de bodemstructuur op veel percelen ook nog niet optimaal is. De laatste jaren zien we dat de planten gedurende het teeltseizoen ook meer last hebben van vochtgebrek veroorzaakt door de warmere en drogere teeltomstandigheden gedurende het seizoen.

  Een bodemtoepassing met humuszuren kunnen het gewas helpen bij deze uitdagingen. Als actieve werkzame stof toegevoegd aan het klei-humus-complex (de naam zegt het al) maken de humuszuren stabiele verbindingen tussen bodemdeeltjes en voedingsstoffen waardoor er een stabiele rulle bodemstructuur ontstaat die goed in staat is vocht en voedingstoffen in de wortelzone te houden. Daarnaast stimuleren humuszuren de wortelontwikkeling.

  De fulvozuren in Humifirst hebben vooral een werking op de beschikbaarheid van voedingstoffen. We zien in het veld en in proeven vooral een sterk positief effect op de opname van fosfaat en spoorelementen, juist elementen die van belang zijn voor de knolzetting en wortelontwikkeling.

  Samenvattend de effecten van Humifirst in aardappel:

  – Een Verbetering van de bodemstructuur, het vochthoudend vermogen en de beschikbaarheid van water en voeding in de bodem

  – De structuur van de met Humifirst behandelde grond blijft rul en luchtig

  – Stimuleert de wortelgroei

  – Verhoogt de opname van water en voedingsstoffen

  – Dit resulteert in meer en grotere knollen met meer uniformiteit

  Meer wortels & knollen = hogere opbrengst!

  Dosering:

  – 50 l/ha vollevelds voor het planten. Bij het klaarleggen van het veld of in combinatie met de vloeibare stikstof (hierbij de verhouding van 1 volume Humifirst ten opzichte van 4 volumes vloeibare stikstof niet overschrijden). Bij lichte (zand) gronden of gronden met een laag organische stofgehalte de hoeveelheid Humifirst verhogen tot 75 – 100L/ha.

  – In geval van rijtoepassing kan de bovenstaande dosering worden gehalveerd.

  Gebruik meststofdoppen en 250-300 ltr water per hectare. Het is normaal dat er bezinksel achterblijft in de can. Het bezinksel kunt u bijvoorbeeld in de mesttank spoelen.