Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  Humuszuren: een belangrijk instrument om bodemverarming tegen te gaan

  Ongeacht de aard van de bodemverarming hebben telers vaak hetzelfde resultaat: een verhoogd risico op een verminderde opbrengst en een verminderde kwaliteit. De FAO schat dat 38% van de percelen wereldwijd te maken heeft met een vorm van bodemverarming, zoals slechte infiltratie van bodemwater, verminderde beschikbaarheid van voedingsstoffen, verzilting, verzuring of een ongunstige pH-waarde van de bodem. Al deze problemen leiden tot een verlies aan bodemstructuur en organisch materiaal in de bodem, wat uiteindelijk leidt tot onvoorspelbaardere oogsten en een verminderde opbrengst.

  Hoe gaan we om met bodemverarming?

  Bodemverarming is zeer complex, aangezien alle oorzaken van verarming in acht moeten worden genomen. Een afname van de organische stof in de bodem en verlies van bodemstructuur zijn echter de twee meest zichtbare gevolgen van bodemverarming. Daarom ligt het voor de hand om de landbouwkundige praktijken op deze twee gebieden te concentreren, zowel op verarmde als op niet-verarmde bodems.

  De eerste stap hierin is om de verdere afname van organische stof en verslechtering van bodemstructuur te voorkomen. De tweede is om vervolgens te werken aan het omkeren van de oorspronkelijke oorzaken van de bodemverarming.

  Voor- en nadelen van de toepassing van compost

  De meest voor de hand liggende manier om het verlies van organisch materiaal in de bodem te helpen verminderen is door het terugbrengen van gewasresten en compost naar de bodem, en dit moet altijd worden aangemoedigd. Het kan worden bereikt door bij de oogst de oogstrestanten direct weer aan de bodem toe te voegen, door groenbemesters of door compost toe te voegen. Compost is een uitstekende bron van vezels en voedingsstoffen voor een gezond bodemleven en plantengroei en bevat in wezen ook verdunde vormen van humuszuren. Al deze componenten zijn gunstig voor de bodemstructuur.

  Bij de productie van compost zijn bepaalde kwaliteitscontrolefactoren van groot belang, zoals voldoende warmte tijdens het composteringsproces om eventuele ziekteverwekkers te doden en het aantal levensvatbare onkruidzaden te verminderen, en ook om ervoor te zorgen dat er een laag natrium- en chloridegehalte in de uiteindelijke compost aanwezig is. Helaas is het toevoegen van compost alleen niet altijd een economische oplossing. Compost is bijvoorbeeld een volumineus materiaal en kostbaar om over grote afstanden te vervoeren. Als gevolg daarvan wordt het grootste deel van de wereldwijd geproduceerde compost lokaal verbruikt, in de buurt van de productielocatie en niet in de regio’s die het meest zouden kunnen profiteren van de toepassing ervan.

  Toepassing van humuszuren om bodemverarming tegen te gaan

  Humuszuren daarentegen, die in kleine hoeveelheden in de compost aanwezig zijn, kunnen ook uit andere bronnen en geconcentreerd worden verkregen. Dit maakt een economisch transport in de hele landbouwketen mogelijk, naar gebieden waar ze nodig zijn.

  De productie van hoogwaardige humuszuren is een belangrijk aandachtspunt voor Tradecorp. In feite was een van onze allereerste producten een humuszuurproduct met de naam Humifirst, dat wordt gemaakt van het Amerikaanse Leonardiet. Terwijl het gebruik van humuszuren nu algemeen wordt beschouwd in de landbouw, was het in 1985 nog een zeer nieuw concept, waardoor Tradecorp een pionier was in de ontwikkeling en promotie van humuszuren in de Europese landbouw. In feite is Humifirst tot op de dag van vandaag nog steeds een topproduct dat wereldwijd wordt gebruikt.

  Wanneer er organisch materiaal uit de bodem verloren gaat, gaan ook humuszuren verloren. Organische stof in de bodem en humuszuren spelen samen een fundamentele rol in het behoud van een goede bodemstructuur. Wanneer het gehalte aan organische stof en humuszuren in de bodem wordt verminderd of verloren gaat, verliest de bodem de “lijm” of “web” dat de bodem vasthoudt en bindt, wat resulteert in een verzwakte of slechte  bodemstructuur, zoals wordt gedemonstreerd in het filmpje en wordt uitgelegd in de onderstaande grafieken.

  De interactie tussen het web van de humuszuren en bodem- of kleideeltjes is bekend als het Clay-Humic-Complex (CHC) ofwel klei-humus-complex en is van fundamenteel belang voor het behoud van de stabiliteit van de bodem en dus van de bodemstructuur.

  Voordelen van de toepassing van humuszuren

  Het is gemakkelijk te zien in de vorige vereenvoudigde illustratie hoe organische stof en humuszuren in de bodem helpen om de bodem bij elkaar te houden, wat resulteert in een bodemstructuur die;

  – de infiltratie van water tijdens regen en irrigatie vergemakkelijkt;

  – zorgt voor een opslag van voedingsstoffen en vezels voor een gezonde microbiële groei van de plant.

  – vermindert de bodemerosie;

  – verhoogt de wateropslagcapaciteit om de groei van de gewassen in de zomer of in droge periodes te ondersteunen.

  – zorgt voor poriën tussen de bodemdeeltjes zodat de wortels kunnen groeien en voedingsstoffen kunnen opnemen.

  Dus, wat gebeurde er toen de Humuszuren in de video aan de bodem werden toegevoegd?

  Een aantal verschillende factoren spelen een rol bij het toevoegen van de Humifirst aan de bodem in de video.

  – Ten eerste heeft droge grond de neiging om “hydrofoob” te zijn of water af te stoten. Echter, de humus- en fulvozuren in Humifirst zijn multipolair, wat betekent dat ze zowel positieve als negatieve geladen deeltjes hebben. Hierdoor kan de vloeibare oplossing het waterafstotende effect op het droge bodemoppervlak tegengaan en snel in de bodem worden opgenomen, daar waar het water alleen al langer in de bodem zat en er blijft zitten voordat het uiteindelijk in de bodem wordt opgenomen.

  – Vervolgens gaan de humus- en fulvozuren in wisselwerking met het bodemoppervlak en helpen ze bij het herstellen van een deel van het verloren gegane klei-humus-complex. Dit verhoogt de stabiliteit en de structuur van de bodem, zoals blijkt uit de vergelijking met de bodem en het water alleen, dat zakt zodra het uit de beker wordt gehaald.

  – Ten slotte is het nieuw gevormde klei-humus-complex beter in staat om water vast te houden, wat dan meer beschikbaar zou zijn voor de planten, zoals te zien is aan het verlies van het water uit de ingestorte grond in het papier. Dit water was wel in de bodem “gedrongen” maar niet “doorweekt” op de hydrofobe bodemoppervlakken.

  De markt van humuszuren kan echter verwarrend zijn. Zijn alle humuszuren hetzelfde? Leveren ze vergelijkbare resultaten op? Hoe kan men de kwaliteit van humuszuren beoordelen? Mis de antwoorden op deze en andere vragen in ons volgende artikel niet!