Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  Consumptie van lokale seizoensproducten

  Ja tegen de consumptie van lokale, seizoensgebonden producten, en ja tegen een gevarieerde voeding met producten uit de hele wereld

  Wij zien allemaal graag een goed gesorteerde supermarkt vol verschillende producten uit de hele wereld, die het hele jaar door kunnen worden gekocht.

  Nochtans om perziken, watermeloenen en meloenen buiten het seizoen te kunnen eten, hebben deze producten waarschijnlijk duizenden kilometers moeten afleggen. Het vervoer ervan zal enkele kilo’s broeikasgassen hebben gegenereerd en het hele proces van oogsten en in de rekken leggen zal veel energie hebben gekost aan opslag, verpakking en koeling, voordat ze de plaats van verkoop hebben bereikt.

  Het product kan in het land van oorsprong zelfs een biologisch label hebben. Maar zijn deze producten, na zoveel kilometers afleggen en het daarmee gepaard gaande energieverbruik, wel zo milieuvriendelijk?

  Volgens Camila Levy, Tradecorp’s R&D Manager, die gespecialiseerd is in milieubeheer en een masterdiploma heeft in Agrifood Resources Tropische Landbouw en projectmanagement legde uit dat iets dat als een duurzaam product wordt beschouwd, een product is dat specifieke kenmerken heeft. Het moet “ecologisch gezond, economisch levensvatbaar, sociaal rechtvaardig en cultureel divers” zijn. De economische variabele maakt een integrerend deel uit van de vergelijking, evenals het sociale aspect. Het is niet voldoende om alleen aandacht te besteden aan de milieu- en culturele variabelen.”

  De FAO stelt op haar beurt met betrekking tot “voedingsrichtlijnen en duurzaamheid” dat “duurzame diëten diëten zijn met geringe milieueffecten die bijdragen tot voedsel- en voedingszekerheid en tot een gezond leven voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame diëten zijn beschermend en respectvol voor biodiversiteit en ecosystemen, cultureel aanvaardbaar, toegankelijk, economisch rechtvaardig en betaalbaar; uit voedingsoogpunt adequaat, veilig en gezond; en zij maken optimaal gebruik van natuurlijke en menselijke hulpbronnen.”

  Met andere woorden, duurzaam voedsel en duurzame voeding houden niet alleen rekening met de voordelen voor de consument, maar ook met de voordelen voor de planeet. De FAO lanceert een reeks aanbevelingen, waaronder het volgen van een plantaardig dieet, het focussen op lokale, seizoensgebonden producten, het verminderen van voedselverspilling, het consumeren van vis uit duurzame bestanden, en het terugdringen van rood en verwerkt vlees, sterk bewerkte voedingsmiddelen en suiker gezoete dranken.

  Het consumeren van lokale producten om de impact op het milieu te verminderen

  De European Food Information Council (EUFIC) is een non-profitorganisatie, die in 1995 is opgericht. Haar doel is wetenschappelijk onderbouwde informatie te verstrekken om gezondere en duurzamere voedsel- en levensstijlkeuzes te inspireren en te bevorderen.

  In een in september 2020 gepubliceerde studie heeft het EUFIC de impact geanalyseerd van het eten van seizoensfruit en -groenten, alsook de gevolgen van het consumeren van producten buiten het seizoen en uit andere continenten en breedtegraden.

  De consumptie van lokale producten vermindert onze koolstofvoetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen. Door de koolstofvoetafdruk te berekenen, stelden de door EUFIC geciteerde onderzoekers vast dat het wereldwijde voedselsysteem verantwoordelijk is voor ongeveer 26% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dit gemiddelde varieert, waarbij groenten en fruit een lagere uitstoot genereren dan vlees- en melkveehouderij.

  Lokale, seizoensgebonden producten, gecombineerd met een gevarieerd dieet van ingevoerde producten

  In plaats van de consumptie van buitenlandse producten te veroordelen, hebben deze onderzoekers echter ook rekening gehouden met het feit dat de wereldwijde vraag heeft bijgedragen tot de uitbreiding van de wereldvoedselmarkt en heeft gezorgd voor een gevarieerder en constanter aanbod van groenten en fruit gedurende het hele jaar. Dit is vooral gunstig geweest voor landen met korte productieseizoenen, omdat zij hierdoor het hele jaar door een gevarieerde en evenwichtige voeding krijgen.

  In dit verband hebben onderzoekers van de Universiteit van Cambridge in 2013 in hun paper “Seasonality and dietary requirements: Will eating seasonal food contribute to health and environmental sustainability?” andere parameters in overweging genomen bij het analyseren van de consumptie van lokale, seizoensgebonden producten. Zij introduceerden het concept van “wereldwijde seizoensgebondenheid” (d.w.z. geproduceerd in het natuurlijke groeiseizoen, maar overal ter wereld geconsumeerd) tegenover “lokale seizoensgebondenheid” (d.w.z. geproduceerd in het natuurlijke groeiseizoen en geconsumeerd binnen dezelfde klimaatzone).

  Voor deze onderzoekers stelt de mondiale seizoensgebondenheid consumenten over de hele wereld in staat het hele jaar door te genieten van gevarieerde, verse producten met alle voedingsvoordelen van dien. Bovendien vragen zij zich af of alleen lokale productie gunstiger is voor het milieu, aangezien dit afhangt van de gebruikte productiesystemen.

  Anderzijds stellen zij voor de vleesconsumptie te verminderen als interessante optie, aangezien dit zowel goed is voor een gezonde voeding als voor de bescherming van het milieu.

  Zijn lokale, seizoensgebonden producten synoniem met een hogere voedingswaarde?

  Een van de sleutels tot dit debat is de voedingswaarde van voedsel. Er bestaan echter tegenstrijdige standpunten over dit onderwerp.

  Aan de ene kant, volgens Ellie Pumpkin, een onderzoeker van de Universiteit in Californië en Berkeley’s student in Environmental Resource Center, “een van de belangrijkste voordelen van het eten van lokale, seizoensgebonden producten is de verhoogde voedingswaarde.” Deze onderzoekster baseert haar verklaring op het feit dat “wanneer producten over lange afstanden worden vervoerd, ze worden geoogst voordat ze volledig rijp zijn en worden bedekt met pesticiden of andere conserveringsmiddelen om te voorkomen dat ze tijdens het vervoer bederven,” en ze concludeert dat ze daardoor aan voedingswaarde verliezen.

  De groep onderzoekers van EUFIC is echter van mening dat het verlies aan voedingsstoffen verwaarloosbaar is, vergeleken met de globaal positieve impact op de gezondheid. “Hoewel opslag en vervoer in verband zijn gebracht met dalingen in sommige gehaltes aan spoorelementen, zijn de verliezen nog steeds minimaal in termen van de algemene gezondheidsvoordelen als je ze vergelijkt met het helemaal niet eten van groenten en fruit.”

  Met andere woorden, lokale, seizoensgebonden producten helpen de koolstofvoetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dankzij de wereldwijde productie heeft echter een groot deel van de planeet toegang tot een gezonde en gevarieerde voeding, die anders niet beschikbaar zou zijn. De sleutel ligt, zoals vaak het geval is, in het vinden van het juiste evenwicht.