Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  De “Van Boer tot Bord”

  De “Van Boer tot Bord” – benadering: een ambitieuze gezamenlijke inzet voor duurzaamheid

  Duurzaamheid is een begrip dat de laatste jaren is doorgedrongen tot politieke, zakelijke en sociale doelstellingen en initiatieven in de afgelopen jaren. Wat eerder een trend was naar meer verantwoordelijk sociaal gedrag is veranderd in een huidige en die into dat zal zorgen dat mensen kunnen blijven samenleven in een rechtvaardiger, gezondere wereld waarin alle burgers een goede levenskwaliteit wordt gegarandeerd.

  “Van Boer tot Bord”: Een strategie van de Europese Unie

  Klimaatverandering en aantasting van het milieu brengen de toekomst van de planeet en haar natuurlijke hulpbronnen in gevaar. Bovendien wordt dan de gezondheid van de inwoners en de economische levensvatbaarheid van vele regio’s en activiteiten op het spel gezet.

  Tegen deze achtergrond heeft de Europese Unie een strategie ontworpen om “Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent te maken. Dit brengt een nieuwe, duurzame en inclusieve groeistrategie in kaart om de economie te stimuleren, de gezondheid en levenskwaliteit van de mensen te verbeteren, voor de natuur te zorgen en niemand achter te laten”. (Een mededeling van de Europese Commissie, Een strategie van Boer tot Bord voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem)

  Het uiteindelijke doel is een duurzame, inclusieve Unie waarin het drieluik natuur, voedselsysteem en biodiversiteit een evenwicht vindt dat een positief effect heeft op de gezondheid van de Europeanen en het concurrentievermogen van hun bedrijven.

  Doelstellingen van de “van Boer tot Bord”-strategie en de Green Deal

  Dit stappenplan staat bekend als de Green Deal. Het streeft naar de duurzaamheid van de voedselsystemen te vergroten als een transversale maatregel om de klimaatverandering tegen te gaan, het milieu te beschermen en de biodiversiteit in stand te houden, iedereen toegang te geven tot gezond voedsel, de biologische landbouw uit te breiden en te zorgen voor een rechtvaardig economische opbrengst in de hele voedselketen.

  Deze doelstellingen hebben aanleiding gegeven tot de “van boer tot bord”-strategie, een plan dat de uitdagingen van duurzame voedselsystemen wil aanpakken en ervan uitgaat dat er een nauw verband bestaat tussen gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet.

  Toewijding aan een gezonde, duurzame voeding

  De EU is van mening dat haar burgers reeds bewust zijn van en zich inzetten voor duurzaam voedsel. Daarom ziet zij deze “stap voorwaarts” als een kans om de mensen aan te moedigen te kiezen voor een gezonde, duurzame voeding die hun levenskwaliteit verbetert en het milieu ten goede komt.

  Volgens de Europese Commissie “besteden mensen steeds meer aandacht aan milieu-, gezondheids-, sociale en ethische kwesties en zoeken zij meer dan ooit waarde in voedsel. Zelfs nu samenlevingen meer verstedelijkt raken, willen zij zich dichter bij hun voedsel voelen. Zij willen vers, minder bewerkt en duurzaam geproduceerd voedsel.

  De belangrijkste uitdagingen voor de landbouw

  Om aan de groeiende vraag te voldoen, zal de landbouwsector een radicale transformatie moeten ondergaan. Hoewel het Europese voedselsysteem reeds wereldwijd wordt erkend voor de productie van veilig, voedzaam kwaliteitsvoedsel, moet het zich nu verder ontwikkelen om het ook duurzaam te maken.

  De Commissie legt uit dat “van boer tot bord” tot doel heeft marktdeelnemers in de voedselketen die reeds zijn overgeschakeld op duurzame praktijken, te belonen en de rest te helpen bij die overschakeling.

  De belangrijkste veranderingen in de landbouw zijn:

  Minder vervuiling. Ondanks het feit dat de Europese landbouw de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 20% heeft teruggedrongen, dragen de activiteiten in de voedselketen in aanzienlijke mate bij tot de bodem-, lucht- en waterverontreiniging en brengen zij schade toe aan het milieu.

  – Optimalisering van het gebruik van plaagbestrijdingsmiddelen. Tegen 2030 wil de Commissie het gebruik van deze producten met 50% en het gebruik van meststoffen met 20% verminderen.

  Bevordering van biologische landbouw. De Commissie streeft ernaar dat tegen 2030 25% van alle landbouwgrond wordt gebruikt voor biologische landbouw.

  Sociale en dieetveranderingen, in de context van een verzwakte economie

  Europa is ervan overtuigd dat deze overgang niet kan plaatsvinden zonder een verandering in de samenleving en in de voedingsgewoonten van de mensen. Twintig procent van het geproduceerde voedsel gaat verloren en de helft van de volwassen bevolking lijdt aan overgewicht.

  Bovendien moet actie worden ondernomen om de huidige situatie te keren en te voorkomen dat de verzwakte economie de voedselveiligheid en de betaalbaarheid van voedsel in gevaar brengt. Volgens Eurostat kunnen 33 miljoen mensen in de EU zich momenteel niet om de twee dagen een fatsoenlijke maaltijd veroorloven en in veel lidstaten is voedselhulp voor een deel van de bevolking een noodzaak.