Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  Het is het moment van efficiënte stikstof-bladbemesting!

  Zijn standaard bodem meststoffen beschikbaar voor alle telers? Krijgen de percelen dezelfde hoeveelheid NPK als in de voorgaande jaren? Telers over de hele wereld hebben de afgelopen jaren heel wat te verduren gehad: economische crisis, COVID, blokkering van de toeleveringsketen, oorlogen, … Onrustige tijden brengen onrustige markten met zich mee en telers ervaren deze gebeurtenissen door ontwrichte oogsten, fluctuerende marktprijzen en nu ook recordprijzen voor kunstmest, terwijl ze tegelijkertijd de verantwoordelijkheid op zich nemen om de voedselproductie wereldwijd te garanderen.

  In dit opzicht is de efficiëntie van het meststoffengebruik (Fertiliser Use Efficiency, afgekort FUE), d.w.z. de hoeveelheid meststoffen dat door het gewas wordt opgenomen en benut in vergelijking met de hoeveelheid meststoffen dat is toegediend, relevanter dan ooit. Nu de prijzen van meststoffen hoog zijn, bezuinigen de telers op meststoffen, zodat een efficiënt gebruik van voedingsstoffen van cruciaal belang is.

  Laten we het gewas voeden, niet de grond!

  Stikstof (N) en fosfor (P) zijn de klassieke voorbeelden van macronutriënten als we het hebben over FUE, met name bij het vergelijken van bodemtoepassing versus bladvoeding. Onderzoeken die in de loop der jaren zijn uitgevoerd, hebben aangetoond dat het gebruik van bladvoeding uw gewas een boost kan geven en sommige experimenten tonen aan dat de relatie tussen blad- en wortelopname van stikstof 1 : 2 kan zijn. Een bladtoepassing van 1 eenheid kan dus even efficiënt zijn als 2 eenheden toegepast op de bodem.

  In de onderstaande grafiek in figuur 1 (Ferrari et al. 2021) kunnen we zien dat elke 1 kg stikstof als bladvoeding, veel efficiënter is dan elke 1 kg bodemtoepassing. Bij de controle leverde 1 kg N op de grond 38 kg graan op, terwijl dezelfde 1 kg als bladvoeding 71 kg graanopbrengst oplevert. Zoals vermeld in het onderzoek is bladbemesting geen vervanging voor bodembemesting, aangezien er altijd bodembemesting nodig is, maar bladvoeding is duidelijk een perfecte partner voor bodembemesting en biedt de mogelijkheid om de totale bemesting te verminderen met behoud van een nog toenemende opbrengst.

  Figuur 1. Grafiek met verschillende stikstofbemestingsstrategieën in tarwe. In de controle is 160 kg N/ha uitsluitend via de grond toegepast, terwijl de andere behandeling is voorzien van in totaal 96 N-eenheden, 32 kg N/ha bij de basis bodembemesting, en de resterende N via bladtoepassing, met een groot verschil in meststof gebruik efficiëntie (FUE).

  Door middel van haar onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen helpt Tradecorp telers om de efficiëntie van het gebruik van meststoffen (FUE) te maximaliseren en de investeringen die ze doen in biostimulanten en speciale meststoffen optimaal te benutten.

  Maar dit jaar is de steeds toenemende trend van aanvullende bladvoeding een hot topic. Dit is deels te danken aan het feit dat er minder basis bemesting wordt gebruikt om de kosten te beheersen tijdens kieming en vroege groei. Tradecorp is een expert op hett gebied van bladvoeding, met onze jarenlange expertise op het gebied van proeven en onderzoeken. Bladvoeding geeft per eenheid het hoogste rendement op de investering (ROI) en de grootste efficiëntie bij het gebruik van meststoffen, op voorwaarde dat in het voorjaar aan de basisbehoeften van de bodem is voldaan. Bladvoeding is dan ook meer dan ooit de ideale oplossing in een jaar zoal deze waarin minder basis bemesting wordt toegediend.

  Tradecorp heeft een proef uitgevoerd op wintertarwe met Folur S in Duitsland – Folur S is een sterk geconcentreerde stikstof- en zwaveloplossing dat zeer snel wordt opgenomen en toch een lager risico op bladverbranding geeft dan veel andere producten. Het is bewezen dat bladtoepassingen van stikstof de opbrengst verhogen in gewassen zoals granen, maïs of vollegrondsgroenten. Folur S van Tradecorp verhoogde de opbrengst met 8,7% in de proef, met de extra bladtoepassing van slechts 2,6 kg N per hectare (10 L /ha) (zie figuur 2).

  Figuur 2. Proef wintertarwe uitgevoerd in 2019 met Folur S. Beide behandelingen zijn via de bodem bemest met N, maar de Tradecorp-behandeling is aangevuld met bladtoepassing van N, d.m.v. Folur S product, met groot effect.

  En vergeet niet dat op vrije L-α Aminozuren gebaseerde oplossingen een relevante rol spelen met deze nieuwe omstandigheden. Hoewel zij meer worden toegepast tegen abiotische stress, leveren zij, in hogere doses, een aanzienlijke hoeveelheid stikstof om de gewasgroei te stimuleren en deze stikstof is aanwezig in een gemakkelijk bruikbare vorm voor planten, waardoor de stikstof snel kan worden opgenomen in het plantenmetabolisme. Tradecorp’s Delfan Plus / Vegenergy, met hun organische stikstofgehalte, zijn dan ook een uitstekende ondersteuning voor gewassen in deze tijden van hoge grondstofprijzen, terwijl ze tegelijkertijd bescherming bieden tegen veel stressvolle situaties die de gewasgroei en de uiteindelijke opbrengst kunnen beïnvloeden.

  In het efficiënte gebruik van meststoffen (FUE-concept) past ook de directe opname en efficiënte opname van bodemmeststoffen. In die zin hebben humuszuren, die in Humifirst zitten, een sterk effect op FUE. Door het bevorderen van een verhoogde wortelbiomassa en het vermogen van humuszuren om voedingsstoffen uit de bodem en organisch materiaal vrij te maken, worden meer meststoffen door bodemtoepassing door de wortels opgenomen. [Meer informatie: LINK NAAR Artikel voorjaarsbemesting in gevaar]

  Het is duidelijk dat FUE dit jaar in een situatie van hoge en fluctuerende kunstmestprijzen, verstoringen van de toeleveringsketen en een steeds veranderend klimaat, in het middelpunt van de belangstelling van telers staat. Wat niet van jaar tot jaar verandert, is het feit dat kwaliteit nooit een kostenpost is, maar een investering, en met name met betrekking tot meststoffen geldt dit. Om FUE te maximaliseren hebben telers een aantal opties: Biostimulanten om verstoringen van de plantengroei en de benutting van meststoffen te verminderen, humuszuren om de opname van meststoffen te verhogen, micronutriënten om ervoor te zorgen dat er geen “verborgen gebreken” zijn die de opbrengst kunnen beperken en ten slotte, en dat is dit jaar van groot belang, de hoge efficiëntie van bladvoedingstoepassingen per eenheid product.
  Dit is zeker een uitdagend jaar en Tradecorp staat klaar om oplossingen te bieden aan toonaangevende telers en distributeurs en staat u bij om u te helpen een continue voedselvoorziening te blijven garanderen.

  1. Bron: https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2138/htm 

  Weten waar u het product kunt vinden? Vul het formulier in!

   U bent:

   Boer/TelerAdviseurDistributeurOverig

   Naam / Bedrijf

   Email

   Telefoon

   Stad

   Type gewas?

   AkkerbouwVeehouderijFruitTuinbouw

   Bedrijfsgrootte in ha?

   0-55-1010-30groter dan 30

   Hoe kunnen wij u helpen?

   Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en accepteer deze

   Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com