Het is het moment van efficiënte stikstof-bladbemesting!

Zijn standaard bodem meststoffen beschikbaar voor alle telers? Krijgen de percelen dezelfde hoeveelheid NPK als in de voorgaande jaren?