Het is het moment van efficiënte stikstof-bladbemesting!

Zijn standaard bodem meststoffen beschikbaar voor alle telers? Krijgen de percelen dezelfde hoeveelheid NPK als in de voorgaande jaren? Telers over de hele wereld hebben de afgelopen jaren heel wat te verduren gehad: economische crisis, COVID, blokkering van de toeleveringsketen, oorlogen, … Onrustige tijden brengen onrustige markten met zich mee en telers ervaren deze gebeurtenissen […]