Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2
  » Nieuws

  Presentatie van de resultaten van het onderzoek naar het effect van biostimulanten in situaties van abiotische stress

  De studie analyseert in detail de prestatie en het werkingsmechanisme van verschillende soorten biostimulanten wanneer zij worden toegepast voor, tijdens en na abiotische stress.

  Dr Thomas Fleming, postdoc op het Institute for Global Food Security (Instituut voor Wereldwijde Voedselveiligheid) van de Queen’s University in Belfast (Noord-Ierland), toonde een selectie van onderzoeksresultaten tijdens zijn presentatie op het Congress on the Use of Biostimulants in Agriculture (congres over het gebruik van bio-stimulanten in de landbouw) in Miami afgelopen november.

  De studie werd gestart in 2015 met als doel het beter begrijpen van het effect van biostimulanten wanneer gewassen worden onderworpen aan situaties van abiotische stress. De analyse werd op drie niveaus uitgevoerd:

  • Bepaling van het uiterlijk en doeltreffendheid onder droogtestress.
  • Analyse van biochemische stoffen in planten onder droogtestress
  • Analyse van de moleculaire genexpressie van preventief behandelde planten

   

  Eerste fase van het onderzoek met Queen’s University Belfast

  Effect van biostimulanten gebaseerd op extracten van Ascophyllum nodosum in situaties van droogtestress in Arabidopsis thaliana.

  De eerste fase van het onderzoek, gestart in 2015, analyseert het effect van biostimulanten van Tradecorp in Arabidopsis thaliana (zandraket), bij toepassing voor, tijdens en na droogtestress. De bevindingen van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Queen’s University te Belfast zijn ook getest in veldproeven met verschillende gewassen, om de efficiëntie van biostimulant-toepassingen te optimaliseren en daarmee de kwaliteit en opbrengst van gewassen te maximaliseren.

   

  Tweede fase van het onderzoek met Queen’s University Belfast

  Effect van biostimulanten gebaseerd op extracten van Ascophyllum nodosum in situaties van droogtestress in tomaten.

  In 2016 begon de tweede fase van het onderzoek, waarbij het effect van biostimulanten van Tradecorp werd getest op landbouwgewassen onderworpen aan stresscondities. In deze fase werd ook het onderzoeksgebied uitgebreid, zodat het niet alleen de stress veroorzaakt door droogte, maar ook door zout, omvatte.

  Met de resultaten uit dit onderzoek heeft Tradecorp essentiële informatie verkregen voor de formulering en ontwikkeling van een nieuwe generatie van biostimulanten met maximale efficiëntie, die direct inwerken op de sleutelgenen om de tolerantie voor abiotische stress te verhogen.

   

  Meer informatie:

  Over de eerste fase van het onderzoek met Queen’s University Belfast