Neem contact met ons op

Onze experts zullen contact met u opnemen om meer informatie te geven. Gebruik hiervoor AUB het getoonde formulier voor verzoeken, suggesties en voor het geven van feedback:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Bericht


  Ik autoriseer de verwerking van deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contact opnemen, verlenen van diensten of voor de communicatie van producten en diensten van Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), conform de voorwaarden van het beleid ten aanzien van gegevensbescherming en privacy die beschikbaar zijn op Gegevensbescherming en privacy.. Ik ben geïnformeerd dat voor de beantwoording van alle contactaanvragen uit landen waar het bedrijf geen hoofdkwartier of filiaal heeft, mijn gegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers of distributeurs van Tradecorp in dat land. Ik begrijp dat ik mijn rechten inzake gegevensbescherming kan uitvoeren, met name het recht op informatie, toegang, raadpleging, correctie, bezwaar tegen verwerking of verwijdering door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsafdeling van Tradecorp, te bereiken via e-mailadres dataprotection@tradecorp.rovensa.com

  Contacts

  Tradecorp Benelux

  map_1 map_2

  Voorkom en bestrijd koude stress met Biostimulation 360º, door Tradecorp

  Planten worden tijdens hun levenscyclus voortdurend blootgesteld aan ongunstige omgevingsfactoren. Koude stress, of afkoeling, is een van de belangrijkste abiotische spanningen die de groei en ontwikkeling van gewassen kunnen beïnvloeden.

  De impact van koude stress is de laatste jaren toegenomen als gevolg van de klimaatsveranderingen. De omstandigheden zijn onvoorspelbaarder geworden, met langere en ernstigere koude- of vorstincidenten, en gebieden die voorheen geen last hadden van koude- of vorstperiodes ondervinden deze nu wel. Al deze factoren samen hebben invloed op de groei van de gewassen en uiteindelijk op de opbrengst en de winstgevendheid van de telers.

  Wat is de invloed van de kou en de vorst op de planten?

  Verschillende planten vertonen een variabele mate van koudetolerantie, en binnen hetzelfde gewas zullen individuele planten verschillende niveaus van koudetolerantie hebben als gevolg van verschillen in het microklimaat en de lokale voedingstoestand.

  Koude- of vorstschade treedt op wanneer ijskristallen zich beginnen te vormen tussen en binnen cellen die fysiologische, biochemische (zoals afname van de eiwitvorming), metabolische, bio-elektrische (veranderingen in de energieopwekking) en moleculaire veranderingen veroorzaken.

  IJs vormt zich eerst buiten de cellen (extracellulair water) omdat het gebied buiten de cellen een lagere opgeloste concentratie heeft en sneller bevriest (d.w.z. het lijkt meer op zuiver water). Meestal bevriest alleen dit extracellulaire water tijdens een “lichte” vorst.

  Water in de cellen (intracellulair water) heeft meer tijd nodig om te bevriezen omdat het een hoge concentratie opgeloste stoffen heeft (bijv. kalium) en conceptueel gezien als zout water kan worden beschouwd. Omdat er lagere temperaturen nodig zijn en het langer duurt om te bevriezen, gebeurt dit meestal tijdens een “zware” vorst.

  Beide soorten koude en bevriezing kunnen leiden tot het barsten van cellen en andere fysiologische effecten, hoewel het bevriezen van het intracellulaire water duidelijk schadelijker is voor de plant. Verminderde metabole processen zijn veel voorkomende gevolgen van koudestress bij planten en veroorzaken negatieve effecten zoals:

   • Groeiremming / groeivermindering
   • De celwanden / -membranen functioneren slecht waardoor de cellen geen ionische gradiënten kunnen behouden.
   • Verminderde absorptie en translocatie van water en voedingsstoffen
   • Uitdroging die verlies van de turgor / celsterkte veroorzaakt met als gevolg planten die verwelken, zelfs als de bodemvochtigheid voldoende is
   • Bloemval
   • Knopsterfte of necrose
   • Verminderde suiker- en energiereserves; zowel als gevolg van de verminderde suikerproductie als door het toegenomen gebruik ervan door de plant in koude periodes

  Hoe kan ik mijn gewassen beschermen tegen vorst en vorstschade?

  Om met koude stress om te gaan, heeft Tradecorp een breed scala aan oplossingen en opties. Tradecorp’s Biostimulation 360º managementprogramma heeft verschillende producten voor, tijdens en na koude stress.

  Voor stress Biostimulanten

  De eerste Biostimulation 360º strategie bestaat uit de toepassing van abiotische stress preventieve Biostimulanten. Deze producten vertonen typisch het Tradecorp “Primactive” effect. De toepassing van preventieve producten gebeurt idealiter 7 – 10 dagen voor de aanvang van de koude stress, met als doel de gewassen voor te bereiden op weerstand tegen de negatieve effecten van de koude temperaturen.

  Tradecorp’s gamma van Phylgreen producten, gebaseerd op 100% zuiver Ascophyllum nodosum zeewierextract, leveren osmotische verbindingen die helpen om weerstand te bieden aan osmotische stress.

  Voorbeelden van de osmotische stress veroorzaakt door bevriezing die Phylgreen kan helpen planten te weerstaan zijn: celexpansie door bevriezing, verkeerde ionische gradiënten en verminderde wateropname.

  Phylgreen levert ook plantenergiesuikers zoals Mannitol om planten te helpen weerstand te bieden aan de uiteindelijke koude stresssituatie. Wanneer de osmotische verbindingen zich buiten en binnen de cellen ophopen, helpen ze het verschil tussen vloeibaar water en extracellulair ijs te verminderen. Dit helpt de uitdroging en kristallisatie van het ijs te verminderen.

  Los daarvan fungeert Mannitol ook als energiebron voor planten, zodat ze kunnen blijven groeien tijdens koude periodes. Natuurlijk zal bij zware vorst met volledige bevriezing onvermijdelijk enige schade aan de gewassen optreden.

  Tijdens en na de stress biostimulanten

  Soms veranderen de klimaatomstandigheden drastisch en is er niet genoeg tijd om een preventieve behandeling toe te passen. In deze situaties heeft Tradecorp andere Biostimulation 360º curatieve producten voor gebruik tijdens en na de koude stress gebeurtenissen.

  Bijvoorbeeld, Biostimulation 360º producten op basis van L-α Free Amino Acids, zoals Delfan Plus of Vegenergy, hebben een sterke curatieve werking tegen abiotische stress. Een gevarieerd en evenwichtig aandeel van deze L-α Vrije Aminozuren en hun hoge gehalte (d.w.z. het Aminogram) zorgen voor een direct bruikbare energiebron voor de plant, zodat de plant de energie heeft die nodig is om te herstellen tijdens en direct na de abiotische stressperiode. Deze curatieve producten bevorderen de vorming van plantaardige eiwitten die de mogelijkheid bieden om koude beter te verdragen en sneller te herstellen van stress.

  Voor meer informatie over Tradecorp, Biostimulation 360 en het beheer van koude en andere abiotische stress kunt u contact opnemen met uw lokale Tradecorp kantoor of vertegenwoordiger